Villkor vid köp av alla kurser från Anne-Lie Fant, Kreativterapiutbildning/Kreativ Terapi

ANVÄNDARVILLKOR
 Genom att köpa kursen från Anne-Lie Fant, Kreativterapiutbildning accepterar du följande juridiska villkor utan ändring och erkänner att du har läst dem:  

TILLGÅNG TILL KURSEN  
Köpet av kursen inkluderar följande; tillgång till kursinnehållet och tillhörande stängd community i 12 månader utom gällande Ångestskolan där du har tillgång i 6 månader och Sinnesroskolan där du har tillgång i 6 eller 12 månader beroende på vilket alternativ du köper.  Kursen och kursmaterialet kan endast öppnas av dig - den person som är en dokumenterad kund hos Kreativterapiutbildning, Anne-Lie Fant. Du samtycker till att kurs- och kursmaterialet, inklusive användarnamn eller lösenord, endast får användas av dig som tillåtet här och inte får säljas eller distribueras utan Kreativterapiutbildning, Anne-Lie Fants uttryckliga skriftliga medgivande.  Din tillgång till kursen kan återkallas på grund av bristande efterlevnad av dessa användningsvillkor eller för att du inte betalat i tid och full betalning till Jorunn Krokeide för köp av kursen.  

SKAPA ETT KONTO  
För att få tillgång till kursen kan du bli ombedd att ge information om dig själv, inklusive ditt namn, e-postadress, användarnamn och lösenord och annan personlig information. Du samtycker till att informationen du tillhandahåller alltid kommer att vara korrekt och uppdaterad.    

KURSSTARTDATUM  
Kursens startdatum är samma datum som vi får din betalning (oavsett om du har köpt kursen genom att betala hela kursbeloppet på en gång eller om du har valt ett delat betalningsalternativ). Kursens slutdatum är 12 månader efter.  Efter kursens slutdatum har du inte längre tillgång till kursmaterialet (video, kalkylblad) och / eller Facebook-gruppen som tillhör kursen.  

VÅRT INTELLEKTUELLA EGENDOM  
Du accepterar att kurs- och kursmaterialet innehåller information som ägs av Anne-Lie Fant, Kreativterapiutbildning och skyddas av upphovsrätten. Du samtycker till att inte använda kursen eller kursmaterialet på ett sätt som utgör ett brott mot Anne-Lie Fant, Kreativterapiutbildning  rättigheter eller som inte godkänns av Anne-Lie Fant, Kreativterapiutbildning. Användning och delning av Anne-Lie Fant, Kreativterapiutbildning kurser och kursmaterial, på ett sätt som inte accepteras, är strängt förbjudet och bryter mot Anne-Lie Fant, Kreativterapiutbildning rättigheter och kan utsätta dig för rättsliga åtgärder för brott mot Anne-Lie Fant, Kreativterapiutbildning intellektuella äganderätter.  Företaget ger dig en personlig användare tillgång till kursen och kursmaterialet för ditt eget personliga och icke-kommersiella bruk. Om inte annat anges bekräftar du och accepterar att du inte har rätt att ändra, redigera, kopiera, sälja, distribuera, duplicera, hyra ut, reproducera, modifiera, förbättra eller på något sätt använda något av kurs- eller kursmaterialet på något sätt eller medium (inklusive via e-post eller på annat elektroniskt sätt). Du får inte ta bort någon författarbeteckning från någon del av kursen och kursmaterialet.  

BETALNING AV KURSEN  
Du samtycker till att betala i tid och full betalning till Anne-Lie Fant, Kreativterapiutbildning/Kreativ Terapi för kursen (oavsett om du väljer att betala för kursen helt eller med en betalningsplan). Du bemyndigar Anne-Lie Fant, Kreativterapiutbildning/Kreativ Terapi att automatiskt ta ut vad du är skyldig från kreditkortet  som du registrerar för alla kursbalanser som du är skyldig, och du samtycker till att hålla denna information aktuell och uppdaterad. Om någon betalning är otillräcklig eller avvisas av någon anledning kan Anne-Lie Fant, Kreativterapiutbildning/Kreativ Terapi återkalla åtkomst till kursen.  

Observera! Vid val av betalningsplan är priset högre än vid engångsbetalning.

SAKNAS BETALNINGAR  
Om ett av beloppen i din betalningsplan inte betalas inom tidsfristen förfaller också framtida belopp automatiskt till betalning. Vi kan sedan ta bort dig från kursen. Det faktum att vi tar bort dig från kursen betyder inte att du är undantagen från dina betalningar.  

ÅNGERRÄTT 
Du har 2 veckors ångerrätt om du köper kursen som privatperson och INTE har påbörjat kursen i någon del. Om du öppnar kursen och börjar så registreras detta i vårt system och din ångerrätt slutar att gälla.  Om du köper kursen som företag/företagare finns ingen ångerrätt.  

KUNDSERVICE 
Du ställer frågor om kursen i första hand under respektive film eller kapitel där du har en fråga. I andra hand eller mer generella frågor ställs i communityn i regel under en frågetråd som är ny för varje vecka. E-poststöd för kursen finns tillgängligt på Info@kreativterapi.se när det gäller saker som inte direkt rör kursinnehåll. Tekniska frågor, nytt lösenord eller liknande tekniska frågor löses av New Zenlers kundservice.  

FEEDBACK FRÅN KUNDER  
Du godkänner att Anne-Lie Fant, Kreativterapiutbildning och Kreativ Terapi har rätt att använda din feedback, antingen i form av e-post, enkäter, kommentarer, diskussioner i kursrelaterade forum, konversationer, videosamtal eller annat, i syfte att marknadsföra eller främja kursen med ditt förnamn men utan ditt efternamn. Vill vi använda för- och efternamn i marknadsföringsåtgärder ber vi om ditt tillstånd i ett särskilt mejl.  

LAGSTIFTNINGSMÅL  
För att få tillgång till eller använda kursen måste du vara minst arton (18) år gammal och ha nödvändig makt och befogenhet för att ingå detta avtal och aceptera dessa användarvillkor. Du kan bara använda kursen för legala och legitima ändamål. Du samtycker till att vara ekonomiskt ansvarig för alla inköp som du gör. Du får inte lägga upp eller överföra något material som bryter eller kränker andras rättigheter, eller som är hotande, förolämpande, förtalande, förnedrande, obscent eller på annat sätt stötande eller strider mot svensk lag.    

ÅTERBETALNING AV TJÄNSTER  
Vi förbehåller oss rätten att neka tillgång till kursen och kursmaterialet till någon person utan skyldighet att ange skäl att göra det. Vi kan när som helst ändra eller avbryta någon aspekt eller funktion av kursen, förutsatt att vi uppfyller våra tidigare skyldigheter gentemot dig baserat på godkännande av betalningen.  Vi förbehåller oss rätten att omedelbart ta bort dig från kursen utan återbetalning om du bryter mot dessa villkor.  

FEL OCH BRISTER
Information som ges om eller i kursen eller kursmaterialet kan ändras. Anne-Lie Fant, Kreativterapiutbildning garanterar inte att informationen, oavsett källa, är korrekt, fullständig, pålitlig, giltig eller felfri.  Anne-Lie Fant, Kreativterapiutbildning frångår sig allt ansvar för felaktigheter, fel eller ofullständighet i kursen eller i kursmaterialet.    

FÖRHÅLLANDET MELLAN PARTERNA  
Du samtycker till att Anne-Lie Fant, Kreativterapiutbildning fungerar som en oberoende part och att inget partnerskap eller joint venture upprättas mellan oss.    

VARNING   
Genom att köpa kursen accepterar du och förstår att du är fullt ansvarig för dina egna framsteg och dina egna resultat, och att vi inte erbjuder några garantier avseende dina framgångar och framsteg. Dina framsteg och dina resultat är helt avhängiga av hur mycket du jobbar med självstudierna, med dig själv och är villigt till förändring på djupet.  TREDJEPARTSRESURSER   Kursen eller kursmaterialet kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och resurser. Du bekräftar och samtycker till att vi inte är ansvariga för tillgänglighet, noggrannhet, innehåll eller policyer för tredje parts webbplatser eller resurser. Länkar till sådana webbplatser eller resurser innebär inte någon anslutning till Anne-Lie Fant, Kreativterapiutbildning. Du erkänner ansvaret för och tar på dig alla risker som följer av din användning av sådana webbplatser eller resurser.    

ANSVARSBEGRÄNSNING 
DU GODKÄNNER ATT Anne-Lie Fant, Kreativterapiutbildning  under inga omständigheter är ansvarigt för indirekta, speciella, följd- eller straffrättsliga skador (inklusive förlorade vinster) som uppstår.  

ÄNDRING I VILLKOR  
Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera användarvillkoren. Sådana ändringar träder i kraft omedelbart genom att de nya villkoren för användning av denna kurs läggs ut på webbplatsen här eller på någon av våra webbplatser kreativterapiutbildning.se, kreativterapiutbildning.com, kreativterapi.se.   All användning av kursen efter att en ändring har gjorts innebär att du accepterar dessa ändringar.    

EFFEKTEN AV RUBRIKERNA  
Kursrubrikerna i avsnittet i användarvillkoren ingår endast för enkelhetens skull och påverkar inte tolkningen av någon av bestämmelserna.  Vår integritetspolicy    SEKRETESS - GDPR Se vår sekretesspolicy https://www.kreativterapi.se/boka-tid/gdpr-40145109  RAMAR https://www.kreativterapi.se/terapeut-anne-lie-fant/ramar-41638298    

Uppdaterat datum: APRIL 2021